Pola RetRadio

nia komuna lingvomedio

Antaŭ la mikrofono

Clay Magalhães pri la Dua Bulteno de la 102-a UK en Seulo

Fine de februaro aperis en la reta versio la Dua Bulteno de la 102-a UK en Seulo, kiu baldau atingos kongresanojn. Fine de marto finiĝas la 2-a favorpreza aliĝperiodo. Ambaŭ motivoj estas kaŭzo por gastigi antaŭ nia mikrofono la Konstantan Kongresan Sekretarion, Clay Magalhães. Ni interparolas pri plej gravaj informoj aperintaj en la Bulteno kaj kelkaj lastmomentaj aktualaĵo. El la elsendo 07.03.2017 – 12’41”

D-ro Maciej Jaskot pri „Opera Rara” kaj pliaj artaj temoj

En interparolo kun nia redakcia kolego, Maciej Jaskot – ni traktas kulturan temaron.  Li rakontas pri la menciita de ni festivalo „Opera Rara” en Krakovo, kiun li partoprenis kaj pri sia prelego en unu el la varsoviaj salonoj de elektronika muziko, libro kaj gazetaro, la t.n. Empik pri historio laŭ ŝatataj pentraĵoj de la hispana arto, pri baldaŭa trarigardo de hispanlingvaj filmoj en Varsovio.  El la elsendo 24.02.2017 – 7’55”

Interparolo kun Irmi Haupenthal memore al la edzo, Reinhard Haupenthal

La 17-an de februaro pasas la 72-a naskiĝdatreveno de konata, renoma zamenhofologo kaj esperantologo, la mortinta pasintjare, Reinhard Haupenthal.  Antaŭ nia mikrofono ni interparolas tiuokaze kun lia edzino Irmi Haupenthal pri la aktuale frontataj taskoj, pri iuj liaj faritaĵoj kaj planoj. Ni bedaŭras pro la ne tro bona teknika kvalito de la skajpa registro. El la elsendo 17.02.2017 – 15’13”

Interparolo kun prof. Ilona Koutny (februaro 2017)

Hodiaŭ gastas antaŭ nia mikrofono prof. Ilona Koutny kun kiu ni interparolis en Poznano en la daŭro de la februara sesio de la Interlingvistikaj Studoj, i.a. okaze de la Simpozio pri la Lernanto en la lingvolerna procezo. Komence, Barbara transdonas siajn kondolencojn kaj tiujn de la geaŭskultantoj pri la morto de la edzo de Ilona Koutny, Zbigniew Galor, El la elsendo 10.02.2017 – 8’59”

Intervjuo kun Suso Moinhos pri verkoj liaj kaj aliaj temoj

La literaturaj temoj eĥiĝas en nia antaŭmikrofona renkontiĝo kun Suso Moinhos el Hispanio, kun kiu renkontiĝinte en Poznano lige kun la lasta interlingvistika sesio kaj Arkones-2016 ni povis i.a. paroli pri lia eldonita tiujare poezivolumo „Laminarioj” kaj laborstato pri „Memoraĵoj de kampara knabo” la tradukita de li verko de Xosé Neira Vilas. Ĉi-lasta aperas komence de 2017 en la eldonejo Mondial. El la elsendo 10.01.2017 – 13’20”

Anna Striganova pri fabeloj, pentroarto kaj aliaĵoj

Kun Anna Striganova en Rusio ni renkontiĝis en 2016 same dum BET, kiel ankaŭ dum la Nitra UK. Hodiaŭ ni prezentas la interparolon surbendigitan kun ŝi dum la Baltaj E-Tagoj en la litova Birštonas, en kiu ŝi i.a. klarigas siajn interesiĝon pri fabeloj, rakontas kelkvorte pri sia pentroarto kaj kunlaboro kun la eldonejo Impeto kaj pri sia vojo al Esperantujo. El la elsendo 06.01.2017 – 6’58”
 

Interparolo kun Walter Żelazny

Nia antaŭmikrofona gasto estas profesoro Walter Żelazny el Pollando, la  estro de la Katedro pri kultura antropologio en la Universitato de Bjalistoko. Ni interparolas pri lia prelegserio pri judaismo, kiun li gvidis dum BET-2016, pri lia esperantigita libro „Ludoviko Lazaro Zamenhof – Lia pensaro, sekvoj kaj konsideroj” kaj pri la didaktika laboro de lia katedro, en kiu eblas doktoriĝi kelklingve ankaŭ pri E-rilataj temoj,  ricevante ŝtatan diplomon agnoskitan en la landoj de la Eŭropa Unio. El la elsendo 03.01.2017 – 10’12”
 

Clay Magalhães pri la preparoj al la 102-a UK en Seulo

Kun KKS, Konstanta Kongresa Sekretario, Clay Magalhães ni interparolas pri liaj postkongresaj vizitoj en Lisbono kaj Seulo, aparte pri la preparoj al la 102-a UK atentigante ankaŭ, ke la 31-an de decembro finiĝas la unua favorpreza aliĝperiodo al la UK-2017. La interparolo estis surbendigita dum la novembra Malferma Tago en Roterdamo. El la elsendo 16.12.2016 – 7’42”

Interparolo kun Przemysław Wierzbowski, i.a. pri Zamenhof-Tagoj en Bjalistoko

La partopreno de nia Redakcio en la 17-aj Zamenhof-Tagoj en Bjalistoko estis la okazo inviti antaŭ nian mikrofonon la prezidanton de Bjalistoka E-Societo Przemysław Wierzbowski (Pollando). Ni interparolo rilatas al la nunjara programo de la Tagoj kaj ankaŭ i.a. al la organizota en Bjalistoko en 2017 Kongreso de Pola E-Asocio. El la elsendo 13.12.2016 – 9’32”