Pola RetRadio

nia komuna lingvomedio

Antaŭ la mikrofono

En la 100-a naskiĝdatreveno de pola aktorino kaj esperantistino Jadwiga Gibczyńska

Hodiaŭ ni memorigas el la arkivo de la E-Redakcio de Pola Radio interparolon el 1996 kun fama pola aktorino kaj esperantistino Jadwiga Gibczyńska, kies 100-a naskiĝdatreveno pasas nunmonate. En la interparolo ŝi mencias – sen konigi la titolon – apartan teatraĵon kiun por ŝi estis pretiganta Paul Gubbins. Temas pri monologo „Noemi”, kiun ŝi prezentis i.a. dum la UK en Adelajdo en 1997.

Interparolis redaktorino Barbara Pietrzak

El la elsendo 10.06.2024 – 07′ 33″

Tobiasz Kubisiowski i.a. pri sia tradukstaĝo kaj laboro en Luksemburgo

Kun Tobiasz Kubisiowski ni interparolas reference al lia postdiploma staĝo pri tradukarto en la Eŭropa Komisiono kaj la nuna laboro en Luksemburgo, sed unuavice ni gratulas pro lia brila E-tradukteksto de la anglalingva romano „Matilda”, kiun aperigis Brita E-Asocio, sekve de sia konkurso.

Interparolis redaktorino Barbara Pietrzak

El la elsendo 30.05.2024 – 11′ 03″

Forpasis konata japana esperantisto Teruo Matsumoto

Kun profunda aflikto ni eksciis pri la forpaso de konata japana esperantisto Teruo Matsumoto de multegaj jaroj vivanta en Pollando. Adiaŭe al la bedaŭrata amiko ni memorigas hodiaŭ nian arkivan interparolon surbendigitan okaze de 50-jariĝo de la restarigo de la polaj-japanaj diplomataj rilatoj en 2007.

Interparolis redaktorino Barbara Pietrzak

El la elsendo 25.04.2024 – 09′ 03″

Kun d-ro Ulrich Lins pri la redaktita de li “Vivo de Zamenhof” de Edmond Privat

La 14-an de aprilo pasis la 107-a mortodatreveno de la lingvokreinto, d-ro Ludoviko Zamenhof. Tiukuntekste ni memorigas nian arkivan interparolon kun d-ro Ulrich Lins el 2007 pri lia redakto de la 6-a eldono de „Vivo de Zamenhof” de Edmond Privat.

Interparolis red. Barbara Pietrzak

El la elsendo 15.04.2024 – 08′ 39″

Przemek, Rafał kaj Tobiasz pri la lastaŭtunaj C2-nivelaj ekzamenoj

Hodiaŭ antaŭ nia mikrofono gastas tri junaj poloj, kiuj dividas kun ni siajn spertojn kaj impresojn pri la trapasita KER-ekzameno sur la nivelo C2. Ni renkontiĝas kun Rafał Darasz, Tobiasz Kubisiowski kaj Przemysław Wierzbowski.

Interparolis redaktorino Barbara Pietrzak

El la elsendo 10.04.2024 – 11′ 23″

Ĝojo – Hoan Tran el Vjetnamio pri sia vojo al Esperanto kaj la movadaj aktivadoj

Hodiaŭ ni gastigas antaŭ nia mikrofono konatan vjetnaman esperantistinon Ĝojo – Hoan Tran, esperantistiĝintan okaze de la Hanoja UK poste kaj nun vigle aktivantan i.a. en la junulara kaj regiona azia kaj oceana E-movado. Dum siaj studoj en A.Mickiewicz-universitato en Poznano ŝi preparas sin por fariĝi E-instruistino.

Interparolis redaktorino Barbara Pietrzak

El la elsendo 20.03.2024 – 06′ 48″

Kun prof. Fábio Fortes pri la sorĉisto de brazila literaturo

Nia interparolanto proksimigas al ni la figruon de Machado de Assis, difinata kiel sorĉisto de la brazila literaturo. Al tiu temo estis dediĉita lia prelego dum la lasta ARKONES, dum kiu la ĉeestantoj povis specimene konatiĝi kun iu el liaj verkoj en la E-traduko. Al la tradukado de literaturaĵoj de Machado de Assis dediĉas sin aparte Paulo Sergio Viana.

Interparolis redaktorino Barbara Pietrzak

El la elsendo 10.03.2024 – 10′ 01″