Pola RetRadio

nia komuna lingvomedio

Kontraŭ la forgeso

Augusto CASQUERO DE LA CRUZ forpasis

La 19-an de septembro mortis en Valencio konata hispana movada organizanto kaj E-instruisto, kiu krom en Hispanio (Madrido kaj Valencio) instruis i.a. Esperanton ankaŭ eksterlande i.a. en la E-Studumo de la Monda Turisma Centro en Bydgoszcz, Pollando. En nia sondokumenta omaĝa rememoro ni citas lian saluton, eldiritan kiel la prezidanto de LKK de la Valencia UK 1993 kaj prezentas la redakcian interparolon post la 20-a ARKONES, faritan en 2004.

Interparolis red. Barbara Pietrzak

El la elsendo 20.09.2023 – 14′ 48″

Kun Giuseppe kaj Ursula Grattapaglia dum la renkontiĝo en Pluezek 2010

Kun profunda malĝojo atingis nin informo, ke la 10-an de junio 2023 forpasis Giuseppe Grattapaglia, kiu kun sia edzino Ursula estis administranto de la fondaĵo Bona Espero, bieno-lernejo en Brazilo. Aktivulo de Rotario kaj Rotaria Amikaro de Esperantistoj. En nia arkivo troviĝas kelkaj intervjoj kaj interparoloj kun Giuseppe kaj Ursula, el kiuj ni elektis tiun, kiun ni faris dum la E-ista Renkontiĝo en la bretona Pluezek.

Interpaolis redaktorino Barbara Pietrzak

El la elsendo 15.06.2023 – 12′ 18″

La origino de la Instituto Ivo Lapenna

Komence de aprilo pasis la 90a naskiĝdatreveno de Tyburcjusz Tyblewski. Li estis pola pedagogo, psikologo doktoriĝita pri ĉi tiuj fakoj en la Varsovia Universitato. Li estis docento de AIS kaj estis ties orda profesoro kaj senatano. Li okupiĝis pri la tradukado el la pola literaturo en Esperanto. Okaze de ĉi tiu datreveno ni proponas nian arkivan interparolon el 1996, registritan dum la Praga UK. Ĝi rilatas al la ideo establi Instituton Ivo Lapenna, kiu funkciis dum 22 jaroj en la periodo 1997-2019.

Interparolis red. Barbara Pietrzak

El la elsendo 25.04.2023 – 07′ 27″

La 1000-elsenda jubileo de la E-Redakcio de Pola Radio

Lige kun la pasinta la 4-an de aprilo 64-a datreveno de la establo de la E-Redakcio de Pola Radio ni referencas al la unua jubileo, tiu de la unumila elsendo, aŭdiĝinta la 01.01.1962. Ni prezentas el ĝi la tiamajn salutmesaĝojn de Ivo Lapenna, prof. Tadeusz Kotarbiński, William Auld kaj Teo Jung.

Referencas al la 64a datreveno de la establo de la unua profesia E-redakcio en Pola Radio la 4-an de aprilo 1959. Ni omaĝas ĝin per ĉerpaĵoj el la unua jubilea E-elsendo de Pola Radio, 1000-a elsendo el 01.01.1962. Aŭdiĝas el ĝi i.a. la porokazaj mesaĝoj de Ivo Lapenna, prof. Tadeusz Kotarbiński, William Auld kaj Teo Jung.

El la elsendo 05.04.2023 – 15′ 32″

Hu Guozhu, elstara ĉina E-verkisto kaj movadano, en la 85-a naskiĝdatreveno

Antaŭ tri jaroj, la 3-an de februaro mortis en la aĝo de 82 jaroj HU Guozhu, plumnome konata kiel Miĉino. Li estis tre fekunda ĉina verkisto kaj tradukisto, unu el la plej aktivaj kaj en la verkado kaj en la movado. Ĉi-jare li estus 85-jaraĝa. Lian memoron omaĝu intervjuo, konserviĝinta en nia arkvo.

Interparolis red. Barbara Pietrzak

El la elsendo 05.02.2023 – 8′ 51″

Andrzej Pettyn interparolas kun Emil Vokal okaze de la 77a UK en Vieno

En la serio de sondokumentoj ligitaj kun la 100-jariĝo de Esperanto-Radiofonio ni memorigas interparolon de red. Andrzej Pettyn kun la tiama respondeculo de la E-elsendoj de Aŭstria Radio Internacia, Emil Vokal. La registraĵo farita lige kun la Viena UK en 1992 enhavas ankaŭ la informojn pri transloko de Zamenhof-monumento en ĉi tiu urbo.

El la elsendo 10.07.2022 – 10′ 12″

 

Arkiva interparolo kun la ĵus forpasinta Helmut Klünder

En nia hodiaŭa elsendo ni memorigas el nia arkivo interparolon kun konata germana denaska esperantisto forpasinta pasintsemajne, Helmut Klünder. Li i.a. sponsoro de iu tre interesa koncerta programo dum la Universala Kongreso en Rotterdamo 2008, kie UEA solenis sian 100-jariĝon. Li unuavice plene identiĝis kun sia esperantisteco, ne sole aktivante kiel membro de GEJ kaj GEA.

El la elsendo 20.06.2022. Interparolis red. Barbara Pietrzak – 16’43”

 

Arkiva interparolo kun Zofia Banet-Fornal pri Mariavitoj

Pri Mariavitoj ni lastatempe parolis du fojojn. Hodiaŭ el nia arkivo ni memorigas  interparolon el 1993 kun konata pola esperantistino, esploristino Zofia Banet-Fornal pri ŝia interesiĝo kaj esploroj koncerne historion kaj nunon de polaj Mariavitoj kaj ilia uzo de Esperanto.

El la elsendo 05.06.2022. Interparolis red. Barbara Pietrzak – 10’52”

Interparolo kun Maritza Gutiérrez González kaj Éva Farkas-Tatár

Nia arkivaĵo ligita kun 100-jariĝo de E-Radio, solenata en 2022, enhavas mallongajn interparolojn de Andrzej Pettyn el la Tamperea UK kun redaktorinoj de la E–elsendoj de Havano, Kubo – Maritza Gutiérrez González kaj de Budapeŝto, Hungario – Éva Farkas-Tatár.

El la elsendo 19.03.2022 – 7’33”

Interparolo kun Georgo Nanovfszky

UEA informis per sia N-ro 975 (2021-08-14) pri la forpaso de sia Honora Membro, ambasadoro NANOVFSZKY György. Georgon Nanovfszky nia redakcio gastigis antaŭ la mikrofono en 2003 kadre de la UK de Eo en Gotenburgo. Tiam ni havis la okazon ekscii iom pri liaj ligoj kun Pollando kun poloj. Ni parolis ankaŭ pri lia diplomatia laboro.

El la elsendo 17.08.2021 – 8′ 19

Kun Zofia Banet-Fornal pri la E-teatro Espero

En Pollando la tradicio de la E-teatro perskribis  belajn paĝojn, i.a. dank’ al la Teatro Espero de Jerzy Fornal, funkcianta dum dek kelkaj jaroj en Varsovio. Nia redakcio ofte vizitis ĝiajn spektaklojn. Post unu el ili, kiu  estis „Vivo kaj morto de Sokrato” antaŭ nia mikrofono gastis Zofia Banet-Fornal, aŭtorino de i.a. kelkaj borŝuroj dediĉitaj al E-teatro. La postspektakla interparolo devenas el la komenco de la 2 milaj jaroj:

El la elsendo 16.03.2021 – 6′ 53″

Adiaŭante d-ron Vilmos Beczik

Nia lasta antaŭmikrofona renkontiĝo kun Vilmos Benczik (trovebla per la serĉilo) okazis en 2017 lige kun lia libro aperinta unu jaron pli frue „Pri natureco kaj artefariteco de lingvoj kaj aliaj studoj”. Li estis ne malofta gasto antaŭ nia mikrofono. En nia hodiaua arkiva sondokumento ni memorigas el nia arkivo interparolon de Andrzej Pettyn el 1982 lige kun la aperinta en UEA-serio Oriento-Okcidento Tutmonda Sonoro, antologio de tutmonda poezio tradukita de Kálmán Kalocsay kaj redaktita de Vilmos Benczik. Krome ni memorigas la vortojn de Vilmos Benczik, kiujn kiel reĝisoro de la kongresa temo dum la UK en Berlino li diris en nia kongresa raporto al Varsovio.
El la elsendo 02.03.2021 – 9′ 09″

Kun Tacuo Hughimoto pri “Espizodoj de Ludovikito”

Hodiaŭ ni omaĝas la memoron kaj adiaŭas la forpasintan fine de septembro 2020 japanan esperantiston Tacuo Hughimoto konatan i.a. kiel s-ro Fenestro de Ludovikito (Ito Kanzi), eldoninta 43-volume la tutan komentitan verkaron de Ludoviko Lazaro Zamenhof. Dum la restado de red. Barbara Pietrzak en Kameoka, Japanio li sonregistris por nia redakcio kelkajn anekdotojn, titolitajn „Epizodoj de Ludovikito”, kiujn ni hodiaŭ prezentas.
El la elsendo 13.10.2020 – 8′ 39″