Pola RetRadio

nia komuna lingvomedio

Antaŭ la mikrofono

Kun Petro Baláž pri Polyglot Gathering 2023 p. 2

En la nuna programo audiĝa la dua parto de la antaŭmikrofona renkontiĝo kun Petro Baláž el E@I, la ĉeforganizanto de la reta kaj fizika eventoj Polyglot Gathering 2023. Hodiaŭ nia gasto karakterizas ĉi tiujn eventojn kaj donas kelkajn detalojn pri la junia Poliglota Kunveno en la pola Teresin.
(https://www.polyglotgathering.com/2023/eo/).

Interparolis red. Barbara Pietrzak

El la elsendo 10. 05. 2023 – 10′ 32″

Kun Petro Baláž pri Polyglot Gathering 2023

Ni invitas por la antaŭmikrofona renkontiĝo kun Petro Baláž el E@I, la ĉeforganizanto de la reta kaj fizika eventoj Polyglot Gathering 2023. Hodiaŭ aŭdiĝas la unua parto de nia interparolo pri la origino de la evento kaj la ĝisnunaj rikoltoj.
(https://www.polyglotgathering.com/2023/eo/).

Interparolis red. Barbara Pietrzak

El la elsendo 10. 05. 2023 – 11′ 20″

 

La tria trejnado ĉe E@I kadre de la EU-projekto Vikipedio por Eŭropo

Dum la semajnfino 21-22.04.2023 en la sidejo de E@I en Slovakio okazis la trejnado kadre de la EU-projekto „Vikipedio por Eŭropo” dediĉita al Esperanto en Vikipedio. Tio estis la okazo inviti antaŭ nian mikrofonon unu el la kunorganizantoj kaj du partoprenintoj de la evento.

Raportis red. Maciej Jaskot

El la elsendo 30.04.2023 – 11′ 23″

La origino de la Instituto Ivo Lapenna

Komence de aprilo pasis la 90a naskiĝdatreveno de Tyburcjusz Tyblewski. Li estis pola pedagogo, psikologo doktoriĝita pri ĉi tiuj fakoj en la Varsovia Universitato. Li estis docento de AIS kaj estis ties orda profesoro kaj senatano. Li okupiĝis pri la tradukado el la pola literaturo en Esperanto. Okaze de ĉi tiu datreveno ni proponas nian arkivan interparolon el 1996, registritan dum la Praga UK. Ĝi rilatas al la ideo establi Instituton Ivo Lapenna, kiu funkciis dum 22 jaroj en la periodo 1997-2019.

Interparolis red. Barbara Pietrzak

El la elsendo 25.04.2023 – 07′ 27″

Artefarita Intelekto povas helpi en lingvolernado

Nia antaŭmikrofona gasto estas Aleksandro Galkin, programista inĝeniero de Micorsoft pri la aplikado de Artefarita Intelekto, GPT por la lingvolernado. Tiun ĉi interesan temon li prezentis antaŭ kelkaj semajnoj al la publiko de la reta Poliglota Kunveno. Ĝi estas i.a. temo de nia interparolo.

Interparolis redaktorino Barbara Pietrzak

El la elsendo 10.04.2023 – 13′ 50″

La 1000-elsenda jubileo de la E-Redakcio de Pola Radio

Lige kun la pasinta la 4-an de aprilo 64-a datreveno de la establo de la E-Redakcio de Pola Radio ni referencas al la unua jubileo, tiu de la unumila elsendo, aŭdiĝinta la 01.01.1962. Ni prezentas el ĝi la tiamajn salutmesaĝojn de Ivo Lapenna, prof. Tadeusz Kotarbiński, William Auld kaj Teo Jung.

Referencas al la 64a datreveno de la establo de la unua profesia E-redakcio en Pola Radio la 4-an de aprilo 1959. Ni omaĝas ĝin per ĉerpaĵoj el la unua jubilea E-elsendo de Pola Radio, 1000-a elsendo el 01.01.1962. Aŭdiĝas el ĝi i.a. la porokazaj mesaĝoj de Ivo Lapenna, prof. Tadeusz Kotarbiński, William Auld kaj Teo Jung.

El la elsendo 05.04.2023 – 15′ 32″

Kun reprezentantoj de la Kongresa Fako de UEA pri la 108-a UK en Torino

Antaŭtage de la finiĝanta la 31-an de marto la 2-a favorpreza aliĝkotizo al nunjara UK nia redakcio interparolas kun reprezentantoj de la Kongresa Fako de UEA, Petro Baláž kaj Dorota Rodzianko, kiuj informas pri la stato de la preparlaboroj al la nunjara 108-a UK en Torino.
Interparolis redaktorino Barbara Pietrzak

El la elsendo 30.03.2023 – 14′ 27″