Pola RetRadio

nia komuna lingvomedio

Interparolo kun Miguel Gutiérrez Adúriz

En la hodiaŭa elsendo ni proponis la antaŭmikrofonan renkontiĝon kun la sekretario de la Belartaj Konkursoj, Miguel Gutiérrez Adúriz. La intervjuo i.a. memorigas pri la finiĝanta aliĝperiodo al la nunjara eldono de la konkursoj kaj alportas la informon pri nova eldonaĵo de la belarta konkurso dediĉita al la premiitaj ĝis nun mininoveloj.

El la elsendo 27.04.2021 – 9′  36″

Interparolo kun gastoj el Irano

Hodiaŭ niaj antaŭmikrofonaj gastoj estas Keyhan Sayadpur, Hamzet Shafiee, Ahmad Mamdoohi, Surush Mohammadzadeh el Irano, kun kiuj ni i.a. interparolas pri la ĵus okazinta 8a virtuala IrEK. La videoregistrajoj pri la unuopaj kongrestagoj troviĝas ĉe la adresoj: https://youtu.be/75UhgXfy4g4, https://youtu.be/7PwY6f1wMto, https://youtu.be/RRM91QzRLLo kaj https://youtu.be/XGODyp1s4AY.

El la elsendo 13.04.2021 – 13′ 17″

Ni prezentas historian interparolon kun Katalin Kováts el 2018, en kiu ni referencas al ŝiaj renomaj premioj, sed krome konatiĝas kun ŝiaj ideoj pri pli vasta prezentiĝo de E-artistoj dum UK-oj kaj kun novaj projektoj de edukado.net jam parte realigataj.   El la elsendo 25.02.2020 – 12’29”

Nia  antaŭmikrofona gasto estas prof.-ino Ilona Koutny, kun kiu ni interparolas pri la januara interlingvistka konferenco en Parizo kaj la ĵus finiĝinta (en februaro) Interlingvistika Sesio ĉe Adam Mickiewicz-Universitato. Ni ekscias informojn pri la septembra ekzamena sesio en Poznano kaj pri la okazonta tiam Interlingvistika Simpozio, ankaŭ pli konkretajn informojn pri la estonteco de la tieaj studoj. El la elsendo 11.02.2020 – 13’08”

Nia antaŭmikrofona gasto estas hodiaŭ d-ro Ulrich Lins, kiu sian IKU-prelegon dediĉis al la figuro de germana filozofo, junaĝe lerninta Esperanton, Rudolf Carnap. Li partoprenis 4 UK-ojn –  en Dresdeno en 1908 kaj en Helsinko en 1922, krome en Vieno (1924) kaj Ĝenevo (1925).  El la elsendo 10.09.2019 – 10’16”

bp kun Ulrich Lins_104 UK_10’16”

Reference al la 104-a UK en  Lahtio antaŭ nia mikrofono gastas profesoro Humphrey Tonkin, kun kiu ni interparolas i.a. pri kongresaj laboroj ligitaj kun la funkciado de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Mondaj Lingvaj Problemoj. El la elsendo 06.09.2019 – 7’09”

bp kun Humphrey Tonkin_104 UK_i.a. pri CED_07’09”

La antaŭmikrofona gasto de nia marda elsendo estas prof-ino Ilona Koutny, kun kiu ni interparolas pri la komenciĝonta post kelkaj tagoj aŭtuna sesio de la Interlingvistikaj Studoj ĉe Adam Mickiewicz-universitato kaj pri la kunlabora kontrakto subskribita fine de julio inter la rektoroj de la pola universitato kaj la ĉina universitato Zaouzhuang. El la elsendo 03.09.2019 – 13’51”

bp_kun Ilona Koutny_ la autuna sesio de la IS-2019_13’51”

En la vendreda sonmaterialo el la 104-a UK en Lahtio ni prezentas intervjuon kun Osmo Buller, kiu kiel komitatano B dividis fine de la kongrestagoj siajn rimarkojn pri la nunjaraj laboroj de la Komitato kaj la situacio de UEA fone de ili. El la elsendo 30.08.2019 – 14’04”

bp kun Osmo Buller_la Lahtia Komitatano B_14’04”

Nia antaŭmikrofona gasto estas profesoro Jouko Lindstedt, konata finna esperantisto, lingvisto kaj akademiano. Ni interparolas pri lia rolo kiel la rektoro de la nunjara IKU, pri lia propra kontribuo al ĝia programo, pri la grava rolo de la finnaj UK-oj en Helsinko kaj Tampereo en lia vivo profesia kaj privata. Fine ni levas ankaŭ demandojn rilate Akademion de Esperanto, kies membro li estas de pli ol dudek jaroj. El la elsendo 27.08.2019 – 16’29”

bp_kun prof.Jouko Lindsted_IKU, Eo kaj lia pofesia kaj privata vivo, Akademio_16’29”

En nia vendreda sonsceno pri la 104-a UK en Lahtio ni i.a. gastigas antaŭ la mikrofono finnan muzikiston, esperantiston Timo Väänänen. Li ne nur prezentiĝis dum la Nacia Vespero, sed ankaŭ donis kantelkoncerton kadre de speciala ekskurso, dum kiu oni vizitis lian hejmon kaj ĝuis lian propramanie pretigitan vespermanĝon.  El la elsendo 23.08.2019 – 6’10”

bp_kun Timo Vaananen_06’10”

En nia antaŭmikrofona renkontiĝo kun prof. Humphrey Tonkin en Lahtio  ni levas la defiojn starantajn antaŭ la libroservo kaj Biblioteko Hodler. El la elsendo 20.08.2019

bp_kun Humphrey Tonkin pri kelkaj defioj, kiujn frontas UEA

Rodrigo Tavares estas E-aktivulo en Brazilo. Dum nia renkonto en Lahtio ni parolis kaj pri lia E-agado kaj vojo al E-komunumo. El la elsendo 20.08.2019 – 4’16”

bp_kun aktivulo de la brazila E-movado Rodrigo Tavares_04’16”

Juha Metsäkallas estas la E-aktivado en la finna  Turku. En nia antaŭmikorofona renkontiĝo li i.a. informas pri la E-movado tie kaj sia vojo al Esperanto-aktivao. El la elsendo 20.08.2019 – 4’14”

bp_kun aktivulo de la finna E-movado en Turku, Juha Metsakallas_04’14”

Reference al la 104-a UK ni gastigas antaŭ nia mikrofono en la vendreda programo Osmo Buller, kiu vivece rakontas en nia interparolo pri sia dumkongresa kaj postkongresa programkunlaboro. Inter 5 prelegoj pri Finnlando li prelegis en la ĵaŭda kongresa programo pri „La finna politiko en praktiko”. Postkongrese li gvidis la 4-tagan ekskurson al „Norda Finnlando – kie boacoj vagadas”. El la elsendo 16.08.2019 – 12’55”

bp kun Osmo Buller kontribuinta al la 104-a en Lahtio_12’55”

Ĉiuj 7 raportoj de la Pola RetRadio en Esperanto (www.pola-retradio.org) elsenditaj rekte el Lahtio pri la 104-a UK en Lahtio (20-an, 21-an, 22-an, 23-an, 24-an, 25-an, 27-an de julio) kaj tri pliaj raportoj pri la Solena Fermo elsenditaj jam el Varsovio (30-an de Julio, la 2-an kaj –an  de aŭgusto) troviĝas ankaŭ en jutubo ĉe la kanalo Espero2009: https://www.youtube.com/results?q=pola+retradio&sp=CAI%253D. Hodiaŭ en la rubriko „Antaŭ nia mikrofono” aldoniĝas sonsceno kun la komenca fragmento de la kunsido „Centra Oficejo respondas” el la 25-a de aŭgusto. Ĝi troviĝas en nia elsendo el la 13.08.2019 – 19’46”

Sonsceno el la 104-a UK en Lahtio_CO respondas_19’46”

Reference al la 104-a UK ni prezentas interparolon kun Claude Nourmont pri la nunjara Kleriga Lundo kaj pri aparta omaĝa programero dediĉita al Baldur Ragnarsson. El la elsendo 09.08.2019 – 08’55”

bp_kun Claude Nourmont pri la Kleriga Lundo kaj omago al Ragnarsson_08’55

Rilate al la speciala omaĝa programero, dediĉita al Baldur Ragmarsson ni gastigas  antaŭmikrofone unu el la kontribuintinoj al la programo Vesna Staničić-Burchards. El la elsendo 09.08.2019 – 03’12”

bp_kun Vesna pri la omaga programero al Ragnarsson_03’12”

La gasto de nia  elsendo estas la prezidanto de Litova E-Asocio, Povilas Jegorovas en la kunteksto de la komenciĝantaj fine de la semajno 55-aj Baltiaj E-Tagoj. La aranĝoj de ĉi tiu enorme riĉa evento – en la 60-jariĝo de la Tagoj kaj 100-jariĝo de Litova E_Asocio – ne elĉerpas temon de nia antaŭmikrofona renkontiĝo. El la elsendo 02.07.2019 – 09’10”

bp_kun Povilas Jegorovas _BET 55_09’10”

Post la majaj laborvizitoj en Montrealo kaj Lahtio antaŭ nia mikrofono gastas Konstanta kongresa Sekretario Clay Magalhães. Ni ekscias pri laboroj rilate la Universalan Kongreson 2020 kaj informiĝas pri sciindaĵoj lige kun la 104-a en Lahtio kaj aparte, kiel de Helsinki atingi la kongresurbon. El la elsendo 07.06.2019 – 13’53”

rozm_bp_Kun Clay Magalhes post laborvizitoj en Montrealo kaj Lahtio_13’53”

Nia antaŭmikrofona gasto estas Viktor Lagutin el Rusio, kiu ekde novembro 2018 estas E-volontulo en Bjalistoko. Pri lia laboro tie, akiritaj spertoj, sed ankaŭ esperantistiĝo kaj pliaj planoj ni interparolas antaŭmikrofone. El la elsendo 30.04.2019 – 8’41”

bp kun Viktor Lagutin, E_volontulo el Bjalistoko_08’41”

Nur post kelkaj tagoj (14.04) ni omaĝos la laŭvican mortodatrevenon de Ludoviko Zamenhof. Apartan programon kun malkovro de la skulptaĵo de juna Zamenhof oni pretigis en Bjalistoko. Tio ĉi – sed ne nur tio – estas la temo de nia antaŭmikrofona renkontiĝo kun la prezidanto de Bjalistoka E-Societo, Przemysław WierzbowskiEl la elsendo 09.04.2019 – 9’29”

bp_kun Przemek Wierzbowski_La programo de la 14.04 en Bjalistoko_09’29”

La lasta ARKONES en Poznano la unuan fojon en la koncerta programo gastigis francan esperantiston kaj kanzoniston Gijom Armide. Lia koncerto estis bonvenigita tre entuziasme kaj por nia redakcio estis la okazo inviti lin antaŭ nian mikrofonon, el kio sekvis nia antaŭmikrofona renkontiĝo, kiun eblas nomi lia intervjua portreto. El la elsendo 19.03.2019 -14’49”

bp_kun Gijom Armide – franca E-kantisto_14’49”

Kroatio estas la dua – post Pollando – lando, kiu sukcesis enmeti Esperanton en la nacian liston de la kultura heredaĵo de Unesko. Pri tiu sukceso kaj la vojo kondukinta al ĝi ni interparolas kun la prezidantino de Kroata E-Ligo, Spomenka Štimec.  El la elsendo 12.03.2019 -1 0’13”

bp_kun Spomenka Stimec_Esperanto nacia heredajxo de Kroatio_10’13”

Nia antaŭmikrofona gasto estas  denaska esperantisto, longstaĝa akademiano, aŭtoro de „Historio de la Akademio de Esperanto” Carlo Minnaja. La interparolo estis surbendigita dum la Universala kongreso en Lisbono. El la elsendo 26.02.2019 -1 7’00”

bp_kun Carlo Minnaja_Akademiano, historiisto, denaska esperantisto_17′

Nia antaŭmikrofona gasto estas Konstanta Kongresa Sekretario, Clay Magalhães, kun kiu ni interparolas post la ĵusa apero de la reta Dua Bulteno de la 104-a UK en Lahti. El la elsendo 22.02.2019 – 7’06”

bp_kun Clay Magelhaes post la apero de la 2-a Bulteno_104 UK_7’06”

La temo de nia antaŭmikrofona renkontiĝo kun nia redakcia kolego, Maciej Jaskot estas la nova formulo de la ĉiam pli populara muzikfestivalo “Opera Rara” okazinta inter la 31.01-17.02 en Krakovo (la suda Pollando). El la elsendo 19.02.2019 – 7’06”

bp_kun Maciej Jaskot pri la nova formulo de la festivalo Opera Rara_07’06”

Nur jarduono dividas nin disde la plej grava ĉiujara e-ista evento, kiu en 2019 estas la 104-a UK en Lahtio, Finnlando. Tiuokaze nia antaŭmikrofona gasto estas Konstanta Kongresa Sekretario, Clay Magalhães proksimiganta la plej gravajn informojn ligitajn kun la loĝiga oferto kaj – malkovrante premiere al niaj geaŭskultantoj –  informojn pri la  antaŭ- kaj postkongresa ekskursa ofertoj. El la elsendo 29.01.2019 – 8’16”

bp_kun Clay Maghelaes pri la 104-a UK_08’16”

Ĉi-foje antaŭ nia mikrofono  gastas brazila E-poeto, Paulo Pereira Nascentes,  renkontita dum la pasintjara UK en Lisbono. Ni interparolas kun li kiel nia aŭskultanto, sed unuavice kiel portugallingva kaj E-lingva poeto klopodanta solvi la misteron kiel kreiĝas poezio. Sian dulingvan blogon li havas ĉe la adreso: https://www.paposnascentes.com El la elsendo 15.01.2019 – 10’42”

bp_kun brazila poeto Paulo Pereira Nasentes_10’42”

Dum la lastaj du semajnoj de decembro 2018 pro la teknikaj motivoj subite silentiĝis la voĉo de niaj E-elsendoj. Bonŝance ni sukcesis superi ilin por akurate bonvenigi la Novan Jaron 2019 la 1-an de januaro. Ni, tio signifas  nian redakcistabanon, Bruce Crisp el Kanado, kiu el Leterkesto el la 11-a de januaro klarigas tiujn neatendite aperintajn teknikajn problemojn.  El la elsendo 11.01.2019 – 10’33”
 
 
Nia antaumikrofona gasto estas nia redakcia kolego, d-ro Maciej Jaskot, kun kiu ni interparolas pri la leksikono aperinta ankoraŭ en 2017 kies kunaŭtoro li estas. Temas pri Leksikono de aktiva frazeologio pola kaj ukraina. El la elsendo 08.01.2019 – 15’31”
 
 
Nia nunsemajna antaŭmikrofona gasto estas Ionel Onet el Rotterdamo. Kvankam ni mencias  la Libroservon de UEA en nia interparolo la ĉefa temo estas la rumana literaturo en Esperanto, tute aparte la lanĉota en Bjalistoko dum la 19-aj Zamenhof Tagoj „Verkaro (preskaŭ) kompleta de Maks Blecher, kiel frukto de la pola-rumana literatura projekto pere de Esperanto. El la elsendo 14.12.2018 – 14’21”
 
 
Hodiaŭ ni denove referencas al la interparoloj faritaj dum la Lisbona UK, prezentante la antaŭmikrofonan renkontiĝon kun Miguel Gutiérrez Adúriz – la sekretario de la Belartaj Konkursoj de UEA, eldonisto, verkisto, membro de la tiel nomata Iberia Skolto konata ankaŭ kiel Liven Dek.  Kroman atenton ni donas en la intreparolo al la gvidataj de li en jutubo kulturtemaj kanaloj inkluzive de la ĉefa  Ekstremoj.   El la elsendo 04.12.2018 – 11’45”
 
 
Nia antaŭmikrofona gasto estas Alessandra Madella, laŭreatino de la premio Mauro La Torre-2018, lekcianta i.a. filmhistorion kaj Esperanton en la artkolegio en la ĉina Kunming, Yunnan-provinco. El la elsendo 30.11.2018 – 7’34”
 
 
Denove antaŭ nia mikrofono ni gastigas polan esperantiston, d-ron Marek Nahajowski, muzikteoriiston, flutiston, kun kiu ni interparolas aparte pri lia profesia laboro kaj muzikaj interesiĝoj, pri lia esperantistiĝo kaj kelkaj planoj kun tio ligitaj. En la programo aŭdiĝas ankaŭ en lia bekfluta plenumo ĉerpaĵo de la 7-a fantazio de Telemann el la KD „Telemann  12 Fantasias” kaj tri komponaĵoj el la KD „Boismortier Six Suites de Pièces”. El la elsendo 21.11.2018 – 10’36”
 

1 2 3 4 5