La 19-an de septembro mortis en Valencio konata hispana movada organizanto kaj E-instruisto, kiu krom en Hispanio (Madrido kaj Valencio) instruis i.a. Esperanton ankaŭ eksterlande i.a. en la E-Studumo de la Monda Turisma Centro en Bydgoszcz, Pollando. En nia sondokumenta omaĝa rememoro ni citas lian saluton, eldiritan kiel la prezidanto de LKK de la Valencia UK 1993 kaj prezentas la redakcian interparolon post la 20-a ARKONES, faritan en 2004.

Interparolis red. Barbara Pietrzak

El la elsendo 20.09.2023 – 14′ 48″