Dum la antaŭmikrofona renkontiĝo  kun Joel Ericson el Svedio ni interparolas pri lia unua partopreno en la pola E-aranĝo kiel ARKONES, pri lia vojo al la Esperanto kaj la E-komunumo kaj lia partopreno en E-aranĝoj kun sia violono kaj muzikado, kiu aŭdiĝas ankaŭ en nia interparolo. El la ensendo 27.01.2015.