André Grossmann el Francio estas longdaura E-aktivulo, nun la prezidanto de Mulhouse-Esperanto kaj redaktoro de la Sud-Rejna Kuriero. Ni interparolas i.a. pri la loka movado kaj aktivadoj, pri komputila trejnado kaj evoluperspektivoj de la E-komunumo ligitaj kun junularo. El la elsendo 28.04.2014.