En niaj tri elsendoj (10.04, 24.04, 01.05.2018) ni prezentis en fragmentoj la inaŭguran prelegon de d-ino Prelego de d-ino Věra Barandovská-Frank: „Kio estas Interlingvistiko” „Kio estas Interlingvistiko” el la 4-a Interlingvistika Simpozio en la Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano (septembro 2017) . Ĉi tie estas aŭskultebla la tuta prelego.

D-ino V. Barandovská-Frank afable disponigis por la bezonoj de niaj aŭskultantoj la unuan ĉapitron de sia „Lernolibro de Interlingvistiko”,  al kies enhavo ŝi referencis en sia prelego. (Legebla teksto)