La renkontiĝo de Barbara kun Ursula Grattapaglia jarŝanĝe en Bona Espero, Brazilo estis la okazo ne sole gratuli pro laŭvicaj distingoj, kiujn ge-roj Grattapaglia ricevis pro sia grava socia, ekologia laboro pere de Esperanto, sed ankaŭ ekscii pri novaj planoj. Temas pri la unua parto de iom ampleksa interparolo. El la elsendo 21.01.2014.