La  gasto de nia elsendo estas la prezidanto de Hispana E-Federacio, Tonjo del Barrio, kun kiu ni interparolas pri la semajnfine (20/21.07.2018) komenciĝontaj en Madrido 77-a Hispana Kongreso de Esperanto kaj  51-a  ILEI-kongreso, kroman atenton donante al la kunlaboro de HEF kun Hispana Universitato por Neĉeesta Edukado (UNED). https://canaluned.es/video/5b430ba0b1111f1f668b456a  El la elsendo 17.07.2018 – 12’27”