En interparolo kun d-ro Ulrich Lins el Germanio ni referencas al la septembraj tagoj en Poznano: la aŭtuna sesio de Interlingvistikaj Studoj kaj la podia omaĝa diskuto kadre de ARKONES memore al la forpasintaj Michel Duc Goninaz kaj Detlev Blanke. El la elsendo 02.11.2016 – 15’33”